Espoon Yrittäjänaiset RY syyskokous

Espoon Yrittäjänaiset RY syyskokous 14.11.2018

ESITYSLISTA

Aika: 16.00

Paikka: Kokoustila Kari (112) Ison Omenan palvelutori, Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  6. Vuoden 2019-2020 hallituksen  jäsenten valinta. Erovuorossa ovat Riitta Luhanka-Aalto ja Mervi Lindström
  7. Vuoden 2019 toiminnantarkastajien valinta
  8. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittäminen ja hyväksyntä sekä jäsenmaksun vahvistaminen
  9. Muut asiat
  10. Kokouksen päättäminen

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

ESPOON YRITTÄJÄNAISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Espoon Yrittäjänaiset ry perustettiin vuoden 2012 toukokuussa. Toiminta on jo vakiintunut ja jäsenmäärä kasvaa. Toimintasuunnitelmaa syksyllä 2018 kirjoitettaessa yhdistyksellä on 69 jäsentä.

Jäsenhankinta

Espoon Yrittäjänaiset panostavat vuonna 2019 jäsenhankintaan olemalla esillä erilaisissa tilaisuuksissa sekä järjestämällä aktiivisesti erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Jäsenhankinnassa myös kaikkien jäsenten henkilökohtaisten kontaktien hyödyntäminen on tärkeää.

Sääntömääräinen toiminta

Espoon Yrittäjänaiset ry järjestää sääntömääräisten syys- ja kevätkokousten lisäksi hallituksen tapaamisen joka kuukauden toinen maanantai (pois lukien heinäkuu). Hallituksen tapaamisten yhteydessä järjestään myös muuta toimintaa sekä yritysvierailuja.

Espoon vuoden yrittäjänainen

Espoon vuoden yrittäjänainen (aiemmin Espoon Esteri) tapahtumaa jatketaan. Espoon vuoden yrittäjänaista etsitään –kampanjan suunnittelu aloitetaan tammikuussa 2019.

Yhteistyö

Yhteistyötä Espoon Yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitetään. Metropolialueen yhteistyötä eli toimintaa yhdessä Helsingin ja Vantaan Yrittäjänaisten kanssa jatketaan.

Yhteistyötä tiivistetään Espoon virkamiesten kanssa; keväällä 2018 Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä oli puhumassa kevätseminaarissa.

Yhdistys järjestää lisäksi vierailuja, tutustumismatkoja, tapahtumia ja tapaamisia jäsenten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan joko itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia ammattikouluihin/-linjoihin kuten kampaajat, kosmetologit, personal trainerit jne. jotka suurella todennäköisyydellä ryhtyvät yrittäjiksi.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Espoon Yrittäjänaiset haluavat olla mukana siellä, missä etenkin pk-yrityksiä ja niiden toimintaedellytyksiä koskevia päätöksiä tehdään. Tähän tavoitteeseen pyrimme olemalla aktiivisesti yhteydessä alueemme päättäjiin sekä keskeisiin virkamiehiin käymällä heidän kanssaan keskusteluja ajankohtaisista teemoista.

Osallistuminen Suomen Yrittäjänaisten toimintaan

Espoon Yrittäjänaiset voivat osallistua Suomen Yrittäjänaisten järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin.

Espoon Yrittäjänaisilla on kolme virallista edustajaa keskusliiton kokouksissa (yksi edustaja jokaista alkavaa 30 jäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa).

Aide Tonts on Suomen Yrittäjänaisten hallituksen  varajäsen vuonna 2018-2019.

Talous

Espoon Yrittäjänaiset kasvattaa toimintaan tarkoitettuja varoja ensisijaisesti jäsenhankinnan ja sponsoroinnin kautta.

Vuonna 2019 jatketaan aktiivista sponsorihankintaa

ESPOON YRITTÄJÄNAISET RY

TALOUSARVIO VUODELLE 2018

TUOTOT
Jäsenmaksut 2018                   69 x 29 € = 2 001  €
Sponsorituotot 2018                                      1 200 €
Yhteensä                                                           3 201 €

KULUT
Kotisivut ja sähköinen markkinointi      300 €
Muut markkinointikulut                           200 €
Kokouskulut                                                 600 €
Pankkikulut                                                  150 €
Kirjanpito                                                     300 €
Hallintokulut                                               250 €
Tapahtumakulut                                      1 401 €
Yhteensä                                                    3 201 €